Verbindingspartner

Met beide benen in het sociaal domein geven wij training en advies aan gemeenten, welzijn en woningcorporaties over de grote maatschappelijke vragen van nu.

De werelden van welzijn en zorg groeien steeds meer naar elkaar. Participe Advies legt voor u de verbinding tussen welzijn en zorg. En ook tussen beleid en uitvoering. Vanuit onze jarenlange ervaring en expertise in het sociale werkveld geven wij antwoord op en invulling aan vraagstukken rondom de nieuwe Wmo. Voor ons vanzelfsprekend, voor u een zorg minder.

 
Onze meerwaarde
  •   Wij helpen u de vertaling van beleid naar praktische uitvoering te maken. Samen met uw professionals.
  •   Wij helpen professionals hun eigen plek te vinden in het sociaal domein en de omslag te maken naar het nieuwe welzijnswerk.
  •   Wij helpen u de dialoog met uw inwoners op gang te brengen door training en concrete methodieken.
  •   Wij helpen u de sociale cohesie en verbinding in de buurt te versterken.