Participe Advies: verbindingspartner

Als verbindingspartner en vernieuwer maakt Participe Advies samen met u de omslag naar het nieuwe sociale werk. De maatschappelijke veranderingen vragen om aanpassing en flexibiliteit. Prestaties, resultaten en effecten van zorg en welzijn staan hoog op de agenda. Wij zien deze ontwikkelingen als een kans om samen met u, vol energie, aan de slag te gaan!

Wij geloven in prestatiegericht werken

Wij geloven in prestatiegericht werken, denken en organiseren in een netwerkorganisatie. Dit bereiken we door met u te bouwen aan initiatieven in gemeenten, buurten, wijken of dorpen. Zowel met professionele organisaties, informele initiatieven als met inwoners: iedereen doet mee! 

Door onze aanpak wordt ook de toegevoegde waarde van uw organisatie, gemeente of regio inzichtelijk, zowel kwantitatief en kwalitatief.

Onze collega's hebben expertise direct uit de praktijk. Zij dragen die met passie aan u over, door bijvoorbeeld advies, training en coaching. 

Overlegtafel ‘Continu verbeteren in het Sociaal Domein’

Tijdens de overlegtafel 'Continu verbeteren in het Sociaal Domein' delen we onze kennis en ervaringen met kwaliteitsinstrumenten en laten we zien hoe je kwaliteit inzichtelijk maakt voor gemeenten. Kwaliteit ontstaat in het primaire proces: tussen zorgprofessional en de burger. Maar hoe toon je als organisatie aan dat de kwaliteit van je dienstverlening aantoonbaar hoog is? Welke kwaliteitsinstrumenten kan je hier voor inzetten en hoe verhouden deze instrumenten zich tot elkaar? Lees meer en aanmelden >>

Events

Houd onze website in de gaten voor inspirerende bijeenkomsten.

Nieuwsbrieven

Participe Advies verstuurt periodiek een nieuwsbrief. Lees hieronder de meest recente nieuwsbrieven: