Eenzame ouderen en integratie krijgen extra aandacht

Eenzame ouderen en integratie krijgen extra aandacht

"De koning vroeg in zijn toespraak aandacht voor een aantal kwetsbare groepen in het bijzonder, zoals eenzame en kwetsbare ouderen. "We kunnen niet berusten in het feit dat de helft van de 75-plussers zich eenzaam voelt", stelde hij. "We mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, personen met verward gedrag en een groeiend aantal zwerfjongeren aan de rand van de samenleving komen te staan."

De regering pleit voor brede coalities met provincies, gemeenten en lokale instanties om deze problemen aan te pakken. Een ander onderwerp dat de prioriteit krijgt van het kabinet is de integratie van statushouders. "In de voorstellen voor een nieuw inburgeringsstelsel kunnen en moeten statushouders direct aan het werk gaan en zo snel mogelijk goed Nederlands leren. Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in de samenleving."" (BRON: nu.nl)

Willem over de Miljoenennota
Gisteren werd door onze koning de Miljoenennota gepresenteerd, met daarin als overkoepelende boodschap: “Meer mensen moeten profiteren van de welvaart die we doormaken.” Kwetsbare groepen behoeven hierin volgens het kabinet speciale en extra aandacht. Hier zijn wij het helemaal mee eens! Wij werken dan ook op een succesvolle manier aan verschillende projecten rondom deze onderwerpen en blijven ons inzetten voor het creëren van maatschappelijke impact voor deze groepen. Dit doen wij bijvoorbeeld door kwetsbare groepen meer bij de samenleving te betrekken, vereenzaming tegen te gaan of door statushouders te begeleiden naar de arbeidsmarkt of een nieuwe studie. Wij krijgen energie van deze opdrachten, mooi dat hier in 2019 extra aandacht voor is!