Het geheim van Amstelveen

Verbinden van mens en gebouw

Het geheim van Amstelveen

In heel Nederland hebben de buurthuizen een kwijnend bestaan, maar in Amstelveen floreren ze als nooit tevoren. Hoe komt dat?

Amstelveen is een stad met ongeveer 80.000 inwoners en 5 buurthuizen: Alleman, De Bolder, De Meent, Open Hof en Westend. Vanaf 1 januari 2014 is het beheer van de buurthuizen via een aanbesteding ondergebracht bij AanZ-Amstelveen, een samenwerking tussen de welzijnsorganisaties Vita en Participe, dat in 2016 is opgegaan in Participe Amstelland. Deze beheert in andere gemeenten nog eens 11 wijksteunpunten.

Enkele feiten
In 2015 zijn de feiten verzameld. Deze positieve lijn is in 2016 en 2017 doorgezet. 

 • Er komen in deze 5 buurthuizen in totaal 200.000 bezoekers waarvan er 10.000 unieke.
 • In deze 5 buurthuizen zijn meer dan 3.000 activiteiten, zowel voor jeugd, als volwassenen en ouderen.
 • De baromzet is € 300.000,-  en dat was in 2015 nog iets minder dan in 2014 omdat Westend werd verbouwd.
 • Aan verhuurinkomsten was ook nog een omzet van € 150.000,-.
 • Waar veel buurthuizen in Nederland nogal een slechte bezetting hebben is dat in Amstelveen bijna 70 procent wat wil zeggen dat het elke ochtend, middag en avond druk is. En natuurlijk ook het hele weekend open.
 • De tevredenheid van de klanten is hoog en de tevredenheid van de sociaal beheerders ook.

Kortom, tegen de stroom in draaien de buurthuizen in Amstelveen als een trein. Hoe kan dat? Wat is het geheim hierachter?

Succesfactoren

We zien acht belangrijke succesfactoren:

 1. Vrijwilligers
  De 5 buurthuizen hebben samen bijna 400 vrijwilligers. Zij spelen een zeer actieve en betrokken rol. Bij het beleid, de planning en de uitvoering. Ook is er per buurthuis een vertegenwoordiging in een vrijwilligersraad die maandelijks bij elkaar komt en overlegd met de directie. Ook wordt gebruik gemaakt van social return, vrijwilligers vanuit wederkerigheid met een uitkering en van stagiaires.
   
 2. Sociaal beheerders
  De vrijwilligers krijgen begeleiding en ondersteuning van 7 bevlogen en resultaat gerichte sociaal beheerders. Ook zorgen deze sociaal beheerders er voor dat al alle wet- en regelgeving (en dat is nogal wat) wordt voldaan. Zo ontstaat er een ideale mix tussen professioneel en vrijwillig beheer. Nadruk ligt op vrijwilligers maar daar moet dan ook wel goed voor gezorgd worden.
   
 3. Politieke steun
  Het college van B&W in Amstelveen geeft een reële basis en durft te investeren. Er is prachtige nieuwbouw in Westend geopend door burgemeester Mirjam in ’t Veld. Behalve deze investering is ook de Bolder verbouwd waar wethouder Jeroen Brandes zijn nek voor heeft durven uitsteken.
   
 4. Huiskamer
  Ieder buurthuis fungeert ook als ‘huiskamer’ voor de hele wijk. Iedereen is welkom en veel mensen komen alleen even langs voor een kop koffie of een praatje.
   
 5. Oog voor kwetsbare groepen
  In ieder buurthuis is speciale aandacht voor kwetsbare groepen in de wijk. Dit kunnen ouderen zijn die last hebben van dementie waarvoor ontmoetingsgroepen zijn opgezet o.a. in Alleman. Dit begint vaak met een brei & babbel club. Voor mensen met een beperking is in Westend het Odensehuis opgezet. Zij hebben hier hun dagactiviteiten waarbij de appeltaarten bekend zijn in de wijde omtrek.
   
 6. Grootschalige activiteiten
  Door grootschalige activiteiten te organiseren komt er een goede loop richting het buurthuis. Een mooi voorbeeld is de jaarlijkse speelstuif van De Meent waar in één weekend meer dan 1.000 kinderen aan meedoen. Helemaal door vrijwilligers georganiseerd. Andere activiteiten zijn de zomervakantieactiviteiten en de vitaliteitsmarkt.
   
 7. Professionele organisatie
  De aansturing van de buurthuizen vindt plaats vanuit Participe Amstelland en deze zorgt voor een goed vrijwilligersbeleid, scholing voor professionals en vrijwilligers, facilitair beleid zoals BHV,  sociale hygiëne en vergunningen.
   
 8. Onderdeel breed wijkteam
  De buurthuizen zijn een onmisbaar onderdeel van de brede wijkteams in Amstelveen. Hierdoor ontstaat een nauwe samenwerking tussen de sociaal beheerder en de wijkcoach maar ook met de maatschappelijke werker, de jongerenwerker en de ouderenadviseur. Ook is er een koppeling met de lokale economie en ondernemers.

‘Het geheim van Amstelveen’ is ook voor andere gemeenten een voorbeeld en mogelijkheid om hun sociale vastgoed weer een goede invulling te geven want een Participatiemaatschappij zonder panden waar al deze participerende bewoners terecht kunnen gaat dat niet lukken.

Meer informatie
Bent u ook op zoek naar mogelijkheden om mens en gebouw te verbinden? Wij helpen u graag verder! Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact op met Wladimir Vos of Willem Rutgers.