Behaal maximaal resultaat met prestatiegericht werken in het sociaal domein!

Wat is de toegevoegde waarde van prestatiegericht werken binnen het sociale domein? Participe Advies en De Keten hebben samen meerdere jaren ervaring om prestatiegericht inkoop en werken te organiseren zowel vanuit gemeente als aanbieders kant. Dit vraagt visie, tijd en samenwerking. Het verbinden van participanten, vorm en inhoud zijn hierbij van belang.

Wat kan prestatiegericht (samen)werken voor u betekenen? Om hier meer inzicht in te krijgen nodigen we u van harte uit om aanwezig te zijn bij onze bijeenkomst op 22 mei. Hierin bespreken we de ervaringen van prestatiegericht werken en blikken we terug op onze ervaringen. Uiteraard staan we ook stil bij de methodiek en de resultaten. Enkele gemeenten vertellen over hun ervaring bij de voorbereiding, implementatie en uitvoering.

Onderwerpen
Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Methodiek
  • Aanpak prestatiegericht werken
  • Resultaten
  • Wat heeft u hieraan en wat kunt u ermee doen

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is interessant voor inkopers en verkopers, bestuurders, managers en beleidsadviseurs binnen welzijns- en Wmo-organisaties en gemeenten.

Wanneer?
Datum: 22 mei 2018
Tijd: 16.00 – 19.00 uur (inclusief kleine maaltijd)
Locatie: Oudlaan 4, 3515 GA, Utrecht
Deelname: deelname is kosteloos (wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening die wij doneren aan Stichting MaMmi).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@participeadvies.nu
Weet u iemand anders die geïnteresseerd is in deze bijeenkomst? Laat het ons weten, dan sturen wij een uitnodiging.