De burger is aan zet: maar hoe?

Over een verantwoorde, duurzame en innovatieve manier van het exploiteren van maatschappelijk vastgoed

De burger is aan zet: maar hoe?

Overheden leggen de verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering van (lokale) maatschappelijke organisaties steeds meer bij de burger zelf. Denk hierbij aan het beheren van een wijkcentrum, buurthuis of cultureel centrum. Accommodaties met belangrijke maatschappelijke functies. Deze verschuiving is geheel in lijn met de trend om beleid op maat te organiseren op lokaal niveau. Een ontwikkeling die bijdraagt aan meer burgerparticipatie. Echter, burgers weten dikwijls niet voldoende om deze verantwoordelijkheden aan te kunnen, met alle gevolgen van dien.

Met de wens voor meer burgerparticipatie komt de verantwoordelijkheid voor beheer van bijvoorbeeld een wijkcentrum in de handen te liggen van burgers. Deze overgang verloopt niet altijd soepel. Contracten tussen gemeente, wijkcentrum en/of derden lopen op een bepaalde datum af, waardoor verantwoordelijkheden van de ene op de andere dag formeel verschuiven naar de andere partij. Het niet inzichtelijk hebben van de gevolgen van deze overgang maakt dat hier een risico ligt voor het inrichten van de dagelijkse leiding, het beheren van ruimtes, organiseren van activiteiten, het betalen van rekeningen en daarmee de gehele bedrijfsvoering. Risico’s als uit de pan rijzende kosten of zelfs een faillissement wil je als burger (of overheid!) niet op je geweten hebben. Het verdwijnen van een wijkcentrum kan grote negatieve invloed hebben op de sociale samenhang in een buurt.

Hoe goed de burger ook zijn best doet: tussen verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen zit een wereld van verschil. Juist in en rondom de kennis en vaardigheden van burgers ligt een uitdaging en is begeleiding vaak noodzakelijk. Bewust gedrag van zowel overheden als burgers is een belangrijke voorwaarde voor een soepele en gestructureerde overgang van verantwoordelijkheden met een geslaagde burgerparticipatie én gezonde bedrijfsvoering als gevolg.

Aanpak van Scholten en Kat

Om binnen deze overgangsfase te zorgen voor een stapsgewijze opbouw in verantwoordelijkheden hebben onze samenwerkingspartners Peter Scholten en Antoinette Kat een aanpak ontworpen. Het heeft als doel door middel van drie modules een bedrijfsplan te ontwerpen dat in harmonie is met elkaar. Harmonie is belangrijk omdat alle modules communicerende vaten zijn. Immers, als de huurders van je accommodatie met hun dienstverlening niet handelen zoals je in je opgestelde visie beschrijft, ontstaat er een lastige situatie. Zowel de opgestelde visie, de georganiseerde activiteiten en verhuur als financiële huishouding moeten daarom in het verlengde liggen van elkaar.

Als professionals organiseren, faciliteren, begeleiden en ondersteunen wij dit complexe proces. Wij leren de burger verantwoordelijkheden nemen, stellen kritische vragen en verscherpen daarmee het zicht op de bedrijfsvoering. Resultaat is een gezond beheer van multifunctionele ruimtes en verantwoordelijke burgers met kennis, kunde én vertrouwen. Benieuwd hoe wij dit in de praktijk brengen? Neem dan gerust contact op.