6 februari: Jongerenwerk onder de loep met de maatschappelijke Business Case

Wat is de toegevoegde waarde van jongerenwerk binnen het sociale domein? Om de meerwaarde van jongerenwerk inzichtelijk te maken heeft Participe Advies in opdracht van het ministerie van VWS een maatschappelijke Business Case (mBC) opgesteld. Hierin worden handvatten geboden aan gemeenten om jongerenwerk beter te positioneren binnen hun gemeente. Wat kan een maatschappelijke Business Case voor u betekenen? Om hier meer inzicht in te krijgen nodigen we u van harte uit om aanwezig te zijn bij onze bijeenkomst op 6 februari. Hierin bespreken we de voordelen van de mBC en blikken we terug op de uitvoering van de mBC jongerenwerk. Uiteraard staan we ook stil bij de methodiek en de resultaten. We zetten tevens de partijen die deelnamen aan de mBC jongerenwerk in het zonnetje.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Methodiek
  • Aanpak mBCJongerenwerk
  • Resultaten mBCjongerenwerk
  • Wat heeft u hieraan en wat kunt u ermee doen
  • Feestelijke afsluiting van het onderzoek

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is interessant voor bestuurders, managers en beleidsadviseurs binnen welzijns-en Wmo-organisaties, gemeenten en de jongerenwerkers die hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Wanneer?

Datum: 6 februari 2018
Tijd: 16.00 –19.00 uur (inclusief soep en broodjes)
Locatie: Wijkcentrum Kerk en Zanen, De Oude Wereld 59, 2408 NV Alphen a/d Rijn
Deelname: deelname is kosteloos (wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij €25,-in rekening die wij doneren aan Stichting MaMmi).