Participe advisie Willem Rutgers: "als je buiten loopt in het wild ruik, hoor en voel je het aan je water…"

…het aanbestedingsseizoen van het sociale domein is weer begonnen! Voor de één een feest, voor de ander een regelrecht drama. Voor de één: ‘Wat willen we en hoe gaan we ons positioneren?’ En voor de ander: ‘Wat gaan we nu weer eens doen en hoe?’ Wat en hoe? Waarom? Het klinkt te simpel voor woorden en om te zorgen dat het zonnetje blijft schijnen na dit seizoen voor de burgers, is het minimaal van belang om in tijden van mogelijke weeromslag te anticiperen op het waarom, wat en hoe van het sociale domein.

In 2014 heb ik verschillende grote regio’s mogen begeleiden met de inhoudelijke kant van de inkoop 2015. De inhoudelijke kant inderdaad, want de stelling was en is: het sociale domein is niet per definitie een inkoop, aanbesteding of subsidiëring. Want moet alles echt opgelost worden met een gefinancierde (maatwerk)voorziening? 

Ik denk van niet, de uitdaging ligt wat mij betreft in het  beginnen bij het wat! Wat willen we bereiken met elkaar in het sociale domein? Waar staan wij voor? En waarom zien wij dat nou eigenlijk zo? Bijvoorbeeld vanuit de gemeente gezien: wat willen wij bereiken met onze maatschappij en wie of wat hebben wij hierbij nodig? 

Daarnaast staan de aanbieders in het sociale domein voor de uitdaging bewustzijn te creëren hoe zij bijdragen aan de maatschappij. Vanaf de aanbestedingen in 2014 zie ik de neiging om te starten bij ‘hoe organiseren wij het sociale domein’. Momenteel zie ik een kleine kanteling dat men meer en meer gaat nadenken over ‘en wat willen we nou eigenlijk realiseren met elkaar’. Een simpel model om een complex verhaal in te monitoren is rechtsboven te zien op deze pagina.

Blijf als opdrachtgever en als opdrachtnemer evalueren waar je voor staat

1. Vanuit gemeente-optiek is het nog maar de vraag wat voor strategie je moet hanteren wanneer het gaat om betrekken van partijen. We zijn snel geneigd oplossingsgericht te denken ‘laten we maar inkopen en een beetje van hetzelfde als die gemeente die zo leuk in dat artikel stond’. 

STOP, give it a minute. 

Krijg eerst scherp welke beweging je wilt zien. Daal vanaf deze gedachte af naar beneden en formuleer te bereiken effecten op basis van je visie, resultaten die je hierbij wilt zien en kom tot mogelijke prestatieformuleringen die hieraan bij kunnen dragen. 

2. Vanuit de opdrachtnemer wil je ook weten wat er van je verwacht wordt en wil je aangeven hoe jij hier invulling aan gaat geven. Hier is het credo: hoe concreter hoe beter van toepassing. Geef aan met welke prestaties jij antwoord gaat geven op de vraag van de gemeente en kom zeker ook met verbetersuggesties en alternatieven. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Op basis van de prestatie kan je bedenken of het uitgevoerd moet worden door een professional of dat het misschien wel opgelost kan worden door bewoners zelf.

3. Betrek en licht de burger in tijdens dit proces. Een stap die vaak onderschat wordt. Ook ik als burger van een stad, wil geïnformeerd worden. Een valkuil waar we met zijn allen snel instappen.

Drie simpele tips die het komende seizoen net iets meer verdieping geven aan je inkoopstrategie. Een mooie basis om vanuit aan de slag te gaan. Ik wens jou veel plezier en creativiteit om te ontwikkelen en innoveren in het sociale domein.