“Stimuleringsgeld e-health dreigt op de plank te blijven liggen”

“Stimuleringsgeld e-health dreigt op de plank te blijven liggen”

Vanuit het ministerie van VWS zijn er verschillende subsidieregelingen om allerlei aspecten van de zorgtransitie naar persoonlijkere zorg thuis te stimuleren. Een van deze aspecten is e-health. Collega vanuit Q-Consult Zorg, Henry Mulder, is al jaren actief binnen zorg en welzijn en is specialist op het gebied van technologische toepassingen en e-health in het sociaal domein. Henry: “Voor het persoonlijk maken van de zorg is bij uitstek een rol voor gemeenten en hun welzijnspartijen weggelegd. Het sociaal domein kan zorgen voor een hogere kwaliteit van leven, waardoor de zorgbehoefte kleiner wordt. En als zorg nodig is, kan deze efficiënt gefaciliteerd worden in de thuissituatie.”

Henry ziet veel kansen voor e-health in het sociaal domein, om zo uiteindelijk de zorg te verbeteren. “Succesvolle inbedding van e-health in de zorg betekent het adopteren van een integrale aanpak - inclusief welzijn”, aldus Henry. Er zijn namelijk slimme manieren om investeringen nog meer in te zetten ten gunste van cliënten en burgers.

Erik Gerritsen in gesprek met vrijwilligers van SAAM Welzijn
Erik Gerritsen in gesprek met vrijwilligers van SAAM Welzijn

Een mooi voorbeeld van e-health in het sociaal domein is de gemeente Dalfsen. In deze gemeente trekt SAAM Welzijn de kar voor het hele zorgecosysteem van zorg, welzijn en wonen - om hierin digivaardigheden en het gebruik van e-health in de praktijk te bevorderen. Tijdens de e-healthweek 2019 bracht de secretaris-generaal een werkbezoek aan Dalfsen en riep zelfs op tot landelijke opschaling.

Woord bij daad daarbij is de Stimulering E-health Thuis (SET)-regeling. Hiermee kunnen de eigen investeringen van gemeenten of uitvoeringsorganisaties verdubbeld worden, om zo de expertise rond het gebruik van e-health op te bouwen. Onderwerpen zoals eenzaamheidsbestrijding, langer zelfstandig thuis wonen en online begeleiding van jeugd passen goed bij deze regeling. De regeling aanvragen kan sinds kort en er wordt slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt. “Dit stimuleringsgeld voor de inzet van e-health dreigt op de plank te blijven liggen,” merkt Henry. Onze tip: ga hier nu mee aan de slag, voordat het te laat is!

Heeft u interesse in deze regeling? Dan helpt Participe Advies graag met het verkrijgen van subsidies, het opleiden, integreren, borgen en meten van resultaten zoals dit bijvoorbeeld in Dalfsen is gerealiseerd.