Intervisiebijeenkomst: Veilig Thuis

In de Veilig Thuis-sector is veel gaande. Denk hierbij aan de aanscherping meldcode, MDA++, het kwaliteitsmanagementsysteem, landelijke productdefinities en het triage-instrument. Dit is slechts een greep uit de vele ontwikkelingen die op u afkomen en uw interne bedrijfsvoering beïnvloeden.

Hoe zorgt u ervoor dat u als Veilig Thuis-organisatie voorbereid bent op deze ontwikkelingen én deze ook succesvol implementeert binnen uw organisatie? Gedurende het jaar zullen wij vanuit Q-Consult Zorg een reeks intervisiebijeenkomsten organiseren waarin deze vraag centraal staat en we per bijeenkomst steeds een specifiek thema zullen belichten.  

Samen met het veld bepalen wij de thema’s waarover we tijdens de bijeenkomsten met elkaar in gesprek gaan. U kunt hierbij denken aan:

 1. Hoe kunt u uw werkprocessen optimaliseren?
 2. Op welke manieren kunt u cliëntervaringen meten en cliënten meer betrekken bij kwaliteitsverbetering?
 3. Welke stuurinformatie kunt u halen uit de vele registraties die uw medewerkers moeten doen?

Doel van deze bijeenkomsten is enerzijds het uitwisselen van ervaringen en anderzijds het leren van elkaar. Wij nodigen u graag uit voor deze bijeenkomsten.

Mocht u onderwerpen hebben waarover u graag in gesprek gaat met andere Veilig Thuis-organisaties, laat het ons dan weten via samenwerken@qconsultzorg.nl.

 • Datum do 01-11-2018
 • Tijd 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
 • Locatie Oudlaan 4, Utrecht
 • Deelname

  deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

   

Inschrijven voor deze bijeenkomst