Intervisiebijeenkomst: Veilig Thuis

Implementatie van het herziene handelingsprotocol en radarfunctie

Veilig Thuis: implementatie van het herziene handelingsprotocol en radarfunctie

In november 2014 publiceerde de VNG het handelingsprotocol voor Veilig Thuis. Sinds de samenvoeging van het AMK en SHG tot het AMHK in 2015 heeft de sector veel geleerd en zijn ook op dit moment nog vele ontwikkelingen volop in gang. Medio 2018 wordt de laatste hand gelegd aan een vernieuwd handelingsprotocol. Het herziene handelingsprotocol “vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de VT’s”. De wereld verandert zowel intern als extern. Interne werkprocessen als het afwegingskader en het vernieuwde triage-instrument, maar ook externe invloeden als de aanscherping meldcode en de radarfunctie benadrukken de noodzaak van een herzien handelingsprotocol.

Deze wijzigingen vragen veel van de organisatie, de inrichting van diensten en de inzet van personeel. Veilig Thuis-organisaties buigen zich om deze veranderingen in goede banen te leiden. Vanuit Q-Consult Zorg willen we graag een platform bieden voor de sector om deze kritische implementatiefase van het nieuwe handelingsprotocol en radarfunctie tussentijds te evalueren. Waar zitten de grootste pijnpunten? Op welke manier richt u de nieuwe diensten in, wellicht het liefst zonder groei van inzet van personeel? Hoe weet u dat u het ‘goed’ doet of heeft gedaan?

De intervisie van 1 november 2018 staat hiervan in het teken. We zoomen tevens in op stuurinformatie Veilig Thuis. Hoe krijgt u relevante, overzichtelijke stuurinformatie die u helpt bij het (bij)sturen van uw bedrijfsprocessen? Hoe richt u deze in of hoe optimaliseert u deze? Stuurt u waar u op moet sturen?

De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

  • Datum do 01-11-2018
  • Tijd 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

     

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring