Overlegtafel ‘Continu verbeteren in het Sociaal Domein’

Tijdens deze overlegtafel delen we onze kennis en ervaringen met kwaliteitsinstrumenten en laten we zien hoe je kwaliteit inzichtelijk maakt voor gemeenten. Kwaliteit ontstaat in het primaire proces: tussen zorgprofessional en de burger. Maar hoe toon je als organisatie aan dat de kwaliteit van je dienstverlening aantoonbaar hoog is? Welke kwaliteitsinstrumenten kan je hier voor inzetten en hoe verhouden deze instrumenten zich tot elkaar?

Kwaliteitsinstrumenten
Er bestaan verschillende kwaliteitsinstrumenten om de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn: de interne audits en de directiebeoordeling (ook wel de systeembeoordeling genoemd). Zo worden interne audits ingezet om te toetsen of de gemaakte afspraken in de praktijk worden waargemaakt, of processen nog up-to-date zijn en om verbeterpunten op te halen bij medewerkers. In de directiebeoordeling komen alle ingezette kwaliteitsinstrumenten samen en wordt de PDCA (Plan-Do-Check-Act) aantoonbaar afgemaakt. Het doel van het inzetten van kwaliteitsinstrumenten is om als organisatie continu te verbeteren. Maar hoe zet je deze instrumenten op de beste manier in? En hoe verhouden deze instrumenten zich tot elkaar?

Programma
Tijdens het eerste gedeelte van het programma neemt Participe Advies de deelnemers mee in de verschillende kwaliteitsinstrumenten. We bespreken onder andere hoe je als organisatie deze bevindingen rapporteert, borgt in de organisatie en de gemeente mee neemt in dit proces. Ook wordt de link met de maatschappelijke Business Case gelegd. Het tweede gedeelte bestaat uit het delen van onderlinge ervaringen van de deelnemers. Het leren van elkaars ervaringen staat hierbij centraal.

Deze overlegtafel wordt georganiseerd door Participe Advies, ondersteund door Q-Consult Zorg (beide onderdeel van CQT Zorg en Gezondheid). Q-Consult Zorg heeft als adviesbureau jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteit in de curatieve en langdurige zorg.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor kwaliteitsadviseurs en/of medewerkers die betrokken zijn bij het kwaliteitsproces in het sociaal domein.

Let op: deze bijeenkomst is vol. Bij interesse of meer informatie neem contact op met Imre Jansen.

  • Datum di 16-04-2019
  • Tijd 16:00 - 20.00 (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring