De toegevoegde maatschappelijke waarde van Maatvast

Buurt- en dorpshuizen bestaan, maar in hoeverre zijn ze van toegevoegde waarde voor inwoners? Draagt een dorpshuis bijvoorbeeld bij aan de sociale cohesie? Wat vinden bezoekers van een dorpshuis? Wat nou als het dorpshuis er niet zou zijn? Dergelijke vragen hield het bestuur van Maatvast (regio Haarlemmermeer) ook bezig. Want hoewel Maatvast zelf best een idee heeft over haar toegevoegde waarde, wilde het bestuur dit ook graag peilen bij haar directe gebruikers, vrijwilligers en potentiële bezoekers. Het team van Participe Advies heeft daarom op een interactieve wijze onderzoek gedaan naar de toegevoegde maatschappelijke waarde van Maatvast.

Wat is Maatvast?
Stichting Maatvast beheert en exploiteert dorpshuizen, wijk- en jongerencentra en ander maatschappelijk vastgoed in de regio Haarlemmermeer en doet dit voor meer dan 26 locaties. Zij doet dit in nadrukkelijke samenwerking met al haar samenwerkingspartners en stakeholders en heeft als doelstelling haar gebruikers, bewoners en vrijwilligers in staat te stellen om via haar locaties door middel van ontmoeting de sociale samenleving en sociale cohesie te versterken.

De vraag    
Maatvast heeft ons gevraagd te onderzoeken in hoeverre zij voldoet aan deze doelstelling en te kijken waar kansen liggen voor verdere optimalisatie van haar dienstverlening. Om dit te onderzoeken hebben wij gebruik gemaakt van diepte-interviews, buurtonderzoek en een enquête. De totale onderzoekspopulatie bestaat daarmee uit bijna 500 respondenten. De combinatie van deze onderzoeksmethoden zorgt voor een gedegen onderbouwing op kwantitatief gebied met daarbij de duiding van het kwalitatieve onderdeel. De resultaten, vormgegeven in een beeldende en bondige rapportage, geven Maatvast concrete handvatten om de eigen dienstverlening te verbeteren en om in gesprek te gaan met stakeholders. De conclusie uit ons onderzoek? Maatvast draagt bij aan het vergroten van de sociale cohesie in een wijk, kern of buurt en draagt, met bijvoorbeeld haar activiteitenaanbod, door middel van ontmoeting bij aan het voorkomen van eenzaamheidsproblematiek.

"De resultaten en conclusies van het onderzoek geven een realistische weergave van de werkelijkheid. Deze komen voor 90% overeen met wat wij al vermoedden maar graag, door een objectieve partij, onderzocht zagen. "

Reactie Maatvast 
Maarten Askamp (Directeur Bestuurder Maatvast): "Wij zijn verheugd over de werkwijze en resultaten van het onderzoek dat Participe Advies heeft gedaan. Participe Advies heeft de verwachtingen overtroffen. De resultaten en conclusies van het onderzoek geven een realistische weergave van de werkelijkheid. Deze komen voor 90% overeen met wat wij al vermoedden maar graag, door een objectieve partij, onderzocht zagen. We doen het volgens onze bezoekers en vrijwilligers al goed maar er is altijd ruimte voor verbetering. De toegevoegde waarde van het onderzoek zit hem in zowel de kwantitatieve als kwalitatieve onderbouwing. Dit onderzoek geeft ons praktische handvatten waar we mee aan de slag kunnen."

Wil jij ook door een onafhankelijke partij laten onderzoeken wat de toegevoegde maatschappelijke waarde van jouw organisatie is? Wij helpen je graag verder.