Positionering en profilering van Delft voor Elkaar

Delft voor Elkaar wilde haar zichtbaarheid vergroten en dé partner in het sociaal domein zijn en vooral blijven. Om dit te bereiken is het belangrijk dat Delft voor Elkaar goede relaties opbouwt  met gemeenten en stakeholders en tegelijkertijd een sterk imago creëert bij cliënten. Participe Advies heeft zich samen met Delft voor Elkaar ingezet voor een goede positionering en profilering in het maatschappelijke speelveld op basis van een sterke organisatie identiteit.

Profilering, positionering?

“Profilering, positionering? Dat zijn toch marketingtermen? Dat is voor commerciële bedrijven en past niet in het sociaal domein.” Of toch wel? Steeds meer maatschappelijke organisaties, zoals Delft voor Elkaar, zien de noodzaak van een sterke positionering en profilering om hun positie in het sociale domein te behouden. Een goede profilering zorgt ervoor dat zij gezien en gevonden worden, en dat inwoners positief over Delft voor Elkaar praten. Dit zorgt ervoor dat de gemeente en andere stakeholders enthousiast worden van verhalen, niet alleen van inwoners maar ook van medewerkers.

De identiteit van Delft voor Elkaar is niet achter een bureau bedacht, maar wordt gedragen en doorleefd door alle medewerkers en vrijwilligers bij Delft voor Elkaar. Vanuit deze positie houdt Delft voor Elkaar zich bezig met profilering en positionering.

Wat is nodig?
Door te werken op basis van een solide marketingplan heeft Delft voor Elkaar ervoor gezorgd dat de strategische doelen van de positionering en profilering helder zijn en dat er voldoende capaciteit en middelen zijn om dit naar de praktijk van alledag te vertalen en te implementeren.

Succesvolle implementatie begint vervolgens bij de communicatie van de medewerkers en vrijwilligers naar cliënten, inwoners en samenwerkingspartners. Alleen als medewerkers en vrijwilligers de boodschap van Delft voor Elkaar helder en met enthousiasme ontvangen, geven zij dit (extern) door aan de buitenwereld: een  belangrijke stap in het creëren van het gewenste imago.

Het resultaat van Delft voor Elkaar
De naamsbekendheid van Delft voor Elkaar onder inwoners van Delft is in het eerste jaar gegroeid tot 22%. Daarnaast is 80% van de cliënten tevreden met de dienstverlening van Delft voor Elkaar.

Werkwijze van Participe Advies

Wij werken samen met onze klanten toe naar een toekomstbestendige positie in het sociaal domein. Participe Advies heeft Delft voor Elkaar ondersteund met het opstellen van een marketingplan en strategische doelstellingen. Hierbij kunt u denken aan het breder profileren in de markt, het vergroten van naamsbekendheid, het versterken van de profilering, het vergroten onderscheidend vermogen, opbouwen relaties, aantonen van de meerwaarde. Dit doet Participe Advies door het toepassen van creatieve werkvormen, advies, training en procesbegeleiding.