Strategische sessie ‘maatschappelijke Business Case’

Strategische sessie ‘maatschappelijke Business Case’

Swon, een welzijnsorganisatie voor ouderen in Nijmegen, staat vierkant achter haar werkzaamheden. Maar zijn de effecten van haar werkzaamheden ook zichtbaar voor haar partners en financiers? Dáár twijfelen ze aan. De strategische sessie ‘maatschappelijke Business Case’ bood het juiste inzicht en concrete vervolgstappen om deze twijfeling aan te pakken!

In het gesprek met Participe Advies kwam de wens naar voren om een maatschappelijke business case (mBC) op te stellen voor SWON. Dit om partners in de coalitie en financiers meer inzicht te geven in de maatschappelijke effecten en resultaten van de werkwijze van SWON. Al pratende kwam SWON er achter eerst een verdiepingsslag te willen maken met betrekking tot haar vraag. Anders gezegd: waarvan wil en kan SWON de resultaten inzichtelijk maken en wat kan SWON hier zelf in betekenen?

Om hier antwoord op te geven is het Management Team van SWON onder begeleiding van Participe Advies bij elkaar gekomen voor een strategische sessie. Aan de hand van het Business Model Canvas is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten SWON uitvoert, wie haar klanten zijn en wat haar waardepropositie is. Het resultaat? Een conceptversie van het Business Canvas Model voor SWON en specifieke onderwerpen waarvan SWON zelfstandig denkt de resultaten beter zichtbaar te kunnen maken (in kwalitatieve en kwantitatieve zin).

SWON laat zien weloverwogen keuzes te maken m.b.t. haar strategische koers en wat zij voor wie inzichtelijk wil maken. “We zijn blij dat we het op deze manier nu hebben aangepakt en we gaan (zelf) aan de slag met in eerste instantie het beschrijven van effecten zoals ervaren door stakeholders (klanten, medewerkers, partners). Daar hebben we nu het meeste behoefte aan.”