Maatschappelijke Business Case (mBC)

Inzicht in maatschappelijke resultaten met de maatschappelijke Business Case

De toegevoegde waarde van dienstverlening krijgt een steeds prominentere rol in de maatschappij. Naast het sturen op resultaten hebben organisaties in het sociaal domein steeds meer te maken met nieuwe en andere financiers en/of met andere financieringsstromen en samenwerkingsrelaties. Stakeholders stellen mogelijk andere of nieuwe doelen en willen inzicht in resultaten. Maar, hoe maak je resultaten op cliëntniveau en maatschappelijk niveau inzichtelijk? De maatschappelijke Business Case helpt u hierbij!

Resultaten en effecten van zorg en welzijn staan hoog op de agenda bij gemeenten en andere financiers. Een mooie manier om resultaten inzichtelijk te maken is de Maatschappelijke Business Case (mBC). De mBC laat zien wat de meerwaarde is van de dienstverlening voor de klant en de maatschappij. Dit wordt onder andere gedaan door een gestructureerde kosten-baten afweging waarin het economische én maatschappelijke nut van een organisatie samenkomen. Hierbij maken we gebruik van principes uit het Canvas Business Model en de SROI-analyse (Social Return on Investment).

Maatschappelijke Business Case in praktijk: jongerenwerk voor gemeenten
Opdrachtgevers en belanghebbenden willen steeds vaker inzicht in de resultaten van de dienstverlening van jongerenwerk. De maatschappelijke Business Case maakt het mogelijk om resultaten op maatschappelijk niveau inzichtelijk te maken. In opdracht van het ministerie van VWS heeft Participe Advies een mBC voor het jongerenwerk gemaakt. Deze maakt de waarde van het jongerenwerk herkenbaar én zichtbaar voor zowel jongeren zelf, de samenleving als gemeenten. Het laat zien wat het jongerenwerk oplevert in Nederland en draagt bij aan het steviger positioneren van jongerenwerk in gemeenten. Om de kracht van het jongerenwerk in beeld te brengen nam Participe Advies een kijkje in de keuken bij acht jeugdwerkorganisaties. Download de mBC hieronder. 

Werken aan resultaten: Maatschappelijke Business Case