Floor van den Berg

""Als je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, veranderen de dingen waar je naar kijkt""

Vanuit mijn achtergrond in het maatschappelijk werk heb ik de nodige kennis opgedaan binnen de hulp- en jeugd hulpverlening. Het is voor mij altijd een uitdaging geweest om goede zorg in te zetten passend bij de vraag en hier de samenwerking in te zoeken met andere zorgpartners. Uitgaande van het gezamenlijke belang; de klant, doelgroep, wijk enz.

Ik zie vanuit mijn functie als consultant kansen om op een efficiëntere en vernieuwende manier aan te sluiten bij de ontwikkelingen binnen zorg en welzijn. Hoe richt je het sociaal domein zo in dat zorg "zo zwaar als nodig, zo licht als mogelijk" ook echt vorm krijgt? Hoe zorg je voor een goede doorgaande lijn tussen lichte- en zware zorgen? En waar kunnen we nog verder ontschotten en de samenwerking vinden? Ik word blij om vanuit aanbestedingen vorm geven aan de preventieve inzet binnen het sociaal domein en het maken van de vertaling van inhoudelijke betrokkenheid naar prestatiegericht denken.