Willem Draaisma

"Omdat iedereen mee kan doen"

Ik geloof in...

Ik geloof dat veel meer mensen mee kunnen doen, kunnen participeren in de maatschappij. Veel mensen zijn hier wel toe in staat, maar staan nu aan de kant vanwege ouderdom, ziekte of andere redenen. Ik geloof dat we samen mogelijk kunnen maken dat ook deze mensen weer volledig meedraaien in de maatschappij!

Ik heb ervaring in...

Vanaf mijn achttiende levensjaar ben ik al werkzaam in het welzijnsveld. Ik ben dan ook een welzijnsmedewerker in hart en nieren. Ik heb aan beide kanten van de tafel gezeten, aan zowel de uitvoerende als de bestuurlijke kant. Van jongerenwerker tot kinderopvang, van ouderenwerk tot directeur van een zorginstelling. Al deze ervaringen neem ik mee als bestuurder van Participe, om zo voor iedereen participeren (weer) mogelijk te maken!