Prestatiegericht organiseren

Prestatiegericht organiseren

Prestatiegericht organiseren vergt een omslag in denken en organiseren voor zowel gemeenten als zorg- en welzijnsaanbieders. Participe Advies ondersteunt en begeleidt u daar methodisch in. Enerzijds helpen wij opdrachtgevers om de beste opdrachtnemer te herkennen en te selecteren; vanuit onze praktijkervaring beoordelen wij hoe zij invulling geven aan uw opdracht. Anderzijds begeleiden wij opdrachtnemers om de effecten van hun inzet meetbaar in kaart te brengen voor de opdrachtgever. 

Lees meer over onze werkwijze in het informatieblad.

Vrijwilligers en participatie: zelfredzaamheid in beeld