Digitaal Buurtplatform

Er is behoefte aan sociale binding in de eigen buurt waar al veel hulp, tijd, informatie en ondersteuning aanwezig is. Steeds meer gemeenten zetten hiervoor een interactief buurtplatform in. Hiermee weten bewoners elkaar te vinden en ontdekken ze wat er allemaal is in hun buurt. 

Op het interactief, digitaal buurtplatform is niet alleen plek voor inwoners, maar ook voor lokale initiatieven zoals de buurtvereniging, ondernemers en dienstverlenende organisaties in de wijk. Hierdoor voelen de inwoners, én de lokale initiatieven, zich meer vertrouwd met hun buurt en ondernemen ze meer activiteiten samen. Dit resulteert in meer eigen kracht, stevigere sociale netwerken en een inzet van wederkerigheid.

Hoe bereikt u verbonden buurten in uw gemeente? In onze visie is dat door te dromen, te denken en vooral: te doen!

Meer weten over het buurtplatform Mijn Buurtje? Bekijk de video!

Digitaal buurtplatform Mijn Buurtje: verbinding voor de buurt, dóór de buurt