Overlast, veiligheid en radicalisering

Veiligheid en leefbaarheid in uw stad op dorp wordt meetbaar met een combinatie van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Hieruit blijkt wat nodig is om de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel verder te versterken in samenwerking met buurtbewoners, politie, gemeenten en lokale ondernemers.

Overlast

Wij hebben specifieke kennis en ervaring in huis op het gebied van jongerenoverlast. Werken met jongeren vraagt dan ook een proactieve en flexibele werkwijze. Het is daarbij belangrijk om verbinding met de omgeving te creëren door jongerenwerkers, actieve jongeren, stagiairs en vrijwilligers uit de wijk samen te brengen. Door de betrokkenheid te vergroten, kunt u de afstand tussen buurtbewoners en jongeren verkleinen.

Veiligheid en radicalisering

Radicalisering, proces waarbij een persoon of groep in toenemende mate bereid is een strijd aan te gaan voor ingrijpende veranderingen in de samenleving. Inmiddels een woord waar iedereen wel van gehoord heeft en een beeld bij heeft. Ook een woord dat voor veel angst en onbegrip voor elkaar zorgt.

Een persoon die in een proces van radicalisering zit, gaat zich steeds meer afzonderen van zijn omgeving en raakt daardoor geïsoleerd. Tijdens dit proces van vervreemding zal een persoon wantrouwig worden tegenover de samenleving en zal steeds minder perspectief zien op verbetering of verandering. Om het probleem bij de kern aan te pakken is het met name belangrijk om te focussen op preventie en vroeg signalering. Indien mensen op het juiste moment benaderd kunnen worden, voordat zij zichzelf isoleren en voordat zij daadwerkelijk overgaan tot handelen, is de kans op succes vele malen groter.