Advies

Hoe richt ik het nieuwe sociale domein in binnen mijn gemeente? Wie worden mijn samenwerkingspartners? Hoe werk ik beter samen met vrijwilligers en bewoners en zet ik een stevige sociale infrastructuur neer? Belangrijke vragen die op u afkomen. Of u nou bij de gemeente of bij een welzijnsorganisatie werkt.

Van aanbodgericht naar vraaggericht. De vraag van de burger staat centraal. Maar de oplossing is vaak integraal en multidisciplinair. En: samen met de burger.

Gemeenten investeren veel tijd in het verhelderen van de vraag achter de vraag, om vervolgens samen met de burger een passend arrangement te formuleren. Het doel: de burger krijgt meer mogelijkheid om mee te doen aan de samenleving, terwijl de overheid kostenvermindering realiseert op de verstrekking van individuele voorzieningen. Dat vraagt om creatieve oplossingen.

Drie belangrijke pilaren bij het creëren van een succesvolle Participatiesamenleving:

  • Vormgeving van de sociale infrastructuur in uw gemeente
  • (Online) verbindingen leggen in de buurt mét bewoners en vooral tússen bewoners
  • Resultaatgericht werken en meten

Participe Advies geeft gemeenten en welzijnsorganisatie inzicht in het nu, en praktisch advies voor de nabije toekomst. Hoe staat het er nu voor in uw gemeente? Wat zijn de mogelijkheden binnen de bestaande sociale cohesie en hoe kunnen we zorgen dat er nog meer verbindingen worden gelegd?

Geen woonplaats of wijk is hetzelfde. Iedere adviesvraag stellen wij op in een passend kader. Waar nodig trainen wij medewerkers, begeleiden we of voeren we participatietrajecten uit.

Thema's

  1. Vitaliteit
  2. Maatschappelijke Business Case
  3. Prestatiegericht organiseren
  4. Mens en gebouw
  5. Profilering en positionering