Training

Praktijkgerichte trainingen voor professionals die midden in het werkveld staan en zien dat het anders moet. En vooral dat het anders kán. Samen met deze professionals kijken we hoe je beter kan samenwerken met vrijwilligers, wie je coalitiepartners zijn en hoe je samen met hen wijkgericht kan werken. We behandelen casussen uit de eigen werkpraktijk van de professionals en bieden concrete methodieken en handvatten. Zo kunnen uw professionals met toepasbare kennis, ideeën en vaardigheden op zak de wijk in en aan de slag!

Trainingsaanbod via Q-Academy

Zomerworkshop 2018

Zomerworkshop: AVG voor welzijns- en vrijwilligersorganisaties
Datum: 23 augustus, 12.30 – 16.30 uur
Trainers: Floor van den Berg & Jitta Slotboom
Investering: € 125,- per persoon excl. btw

Aan bod komt:

  • Achtergrond: Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en waarom is het in het leven geroepen?
  • Bewustwording creëren in uw organisatie
  • Wat zijn de rechten van uw leden en welke afspraken maakt u?
  • Meldplicht datalekken: in welke situaties spreken we van een datalek en hoe meldt u dit?
  • Wat houdt het verwerken van gegevens in?

Over de workshop
Tijdens de workshop krijgt u praktische informatie over de AVG, waarin direct de vertaling naar het welzijnswerk wordt gemaakt. Stap voor stap doorloopt u de wet- en regelgeving en krijgt u ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de toepassing van de verordening in uw eigen praktijk. Doel is dat u aan het eind van de dag een overzicht heeft van de acties die u nog moet ondernemen om te voldoen aan de wetgeving. Bovendien krijgt u een aantal voorbeelddocumenten (zoals een verwerkersovereenkomst, handleiding inzage-verwijderverzoek en privacyverklaring) mee, zodat u hier direct mee aan de slag kunt.

Neem contact met ons op om u aan te melden voor deze zomerworkshop.

Trainingen op maat

Naast onze beproefde trainingen, aangeboden via Q-Academy, organiseert Participe Advies ook maatwerktraining.

  • Training Playing the Game: Maatschappelijk innoveren: de speltheorie die aangeboden wordt in deze training bestudeert de onderliggende logica van onderhandelen, belangenconflicten en samenwerking. Traditioneel wordt deze speltheorie onderwezen op veel top MBA-opleidingen, maar is nu ook met een opmars bezig in de non-profit wereld. De theorie biedt zowel de tools om concurrenten te slim af te zijn als om een productieve samenwerking op te zetten. In ‘Playing the game - Maatschappelijk innoveren’ trainen we hoe we deze tools in kunnen zetten in de werkomgeving.
  • Training maatschappelijke Business Case: inzichtelijk maken van maatschappelijke resultaten: de maatschappelijke Business Case (mBC) is een mooie manier om resultaten inzichtelijk te maken. Dit is een gestructureerde kosten-baten afweging, waarin het economische én maatschappelijke nut van een organisatie samenkomen. De mBC laat zien wat de meerwaarde is van uw dienstverlening, voor de klant en de maatschappij. Deze training is praktisch en interactief van aard en geeft u de juiste kennis en handvatten om een maatschappelijke Business Case voor uw organisatie op te stellen.
  • Training(reeks) 'jóuw plek in het sociaal domein’: In 2015 startte de Jeugdwet, de Participatiewet én de Wmo 2015 met de daadwerkelijke uitvoering. De vertalingsslag van beleid naar concrete inrichting van nieuwe werkwijzen in de praktijk blijkt echter lastig: de ontwikkelingen moeten namelijk op verschillende niveaus vertaald worden naar de organisatie. Deze veranderingen roepen vragen op. Welke veranderingen worden van professionals verwacht? Met wie gaat de samenwerking verder, en hoe organiseren we dit? Op welke manier doen andere instellingen en gemeenten dit? Participe Advies biedt met deze trainingsreeks vijf modules die antwoord geven op dergelijke vragen. Deze modules gaan stap voor stap in op alle onderdelen van werken als professional in het sociaal domein. Met de opgedane kennis en vaardigheden kun je direct aan de slag.

Voor meer informatie over trainingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Willem Rutgers.