Training

Praktijkgerichte trainingen voor professionals die midden in het werkveld staan en zien dat het anders moet. En vooral dat het anders kán. Samen met deze professionals kijken we hoe je beter kan samenwerken met vrijwilligers, wie je coalitiepartners zijn en hoe je samen met hen wijkgericht kan werken. We behandelen casussen uit de eigen werkpraktijk van de professionals en bieden concrete methodieken en handvatten. Zo kunnen uw professionals met toepasbare kennis, ideeën en vaardigheden op zak de wijk in en aan de slag!

Trainingsaanbod via Q-Academy

 • Trainingen Kwaliteit en Veiligheid
  o.a. Basistraining interne audits; Samenwerken met vrijwilligersorganisaties; Vaardigheden voor de intervisiebegeleider; Incidentanalyse; Calamiteitenonderzoek
 • Trainingen Bedrijfsvoering
  o.a. Accountmanagement en relatiebeheer voor zorg & welzijn; Zorgadministratie nieuwe stijl; Workshop wet- en regelgeving in de langdurige zorg; Financieel management voor niet-financiële managers in de zorg
 • Trainingen Doelmatigheid
  o.a. Slimmer roosteren in de zorg; Continu verbeteren in de zorg; Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Trainingen Leiderschap
  o.a. Leiderschap: Wat is uw persoonlijke stijl?; Kennismaking met coachend leidinggeven; Teamontwikkeling: uw team naar meer zelfstandigheid

Trainingen op maat

Naast onze beproefde trainingen, aangeboden via Q-Academy, organiseert Participe Advies ook maatwerktraining.

 • Training Playing the Game: Maatschappelijk innoveren: de speltheorie die aangeboden wordt in deze training bestudeert de onderliggende logica van onderhandelen, belangenconflicten en samenwerking. Traditioneel wordt deze speltheorie onderwezen op veel top MBA-opleidingen, maar is nu ook met een opmars bezig in de non-profit wereld. De theorie biedt zowel de tools om concurrenten te slim af te zijn als om een productieve samenwerking op te zetten. In ‘Playing the game - Maatschappelijk innoveren’ trainen we hoe we deze tools in kunnen zetten in de werkomgeving.
 • Training maatschappelijke Business Case: inzichtelijk maken van maatschappelijke resultaten: de maatschappelijke Business Case (mBC) is een mooie manier om resultaten inzichtelijk te maken. Dit is een gestructureerde kosten-baten afweging, waarin het economische én maatschappelijke nut van een organisatie samenkomen. De mBC laat zien wat de meerwaarde is van uw dienstverlening, voor de klant en de maatschappij. Deze training is praktisch en interactief van aard en geeft u de juiste kennis en handvatten om een maatschappelijke Business Case voor uw organisatie op te stellen.
 • Training(reeks) 'jóuw plek in het sociaal domein’: In 2015 startte de Jeugdwet, de Participatiewet én de Wmo 2015 met de daadwerkelijke uitvoering. De vertalingsslag van beleid naar concrete inrichting van nieuwe werkwijzen in de praktijk blijkt echter lastig: de ontwikkelingen moeten namelijk op verschillende niveaus vertaald worden naar de organisatie. Deze veranderingen roepen vragen op. Welke veranderingen worden van professionals verwacht? Met wie gaat de samenwerking verder, en hoe organiseren we dit? Op welke manier doen andere instellingen en gemeenten dit? Participe Advies biedt met deze trainingsreeks vijf modules die antwoord geven op dergelijke vragen. Deze modules gaan stap voor stap in op alle onderdelen van werken als professional in het sociaal domein. Met de opgedane kennis en vaardigheden kun je direct aan de slag.
 • Aanpak statushouders ‘Op weg naar een samenleving waarin óók de statushouder meedoet’. Het bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving van statushouders is onder gemeenten een relevant onderwerp. Minder dan twee op de tien (!) statushouders die sinds 2015 in Nederland zijn, heeft inmiddels een baan gevonden. Wij hebben daarom een programma ontwikkeld dat zich richt op het ontwikkelen van soft skills, het bouwen van een netwerk en omgang met regelgeving: belangrijke facetten die ervoor zorgen dat de statushouder ook kan meedoen in de samenleving! En bovendien: ons programma is bewezen effectief! Nieuwsgierig? Download het trainingsblad hieronder.